Bygherrekursus for private, som vil bygge nyt, ombygninger m.v.

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt - og kravene til dig vokser.

Kurset sikrer dig, at du:

  • har kendskab til de forskellige krav i byggefasen.
  • kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet
  • er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen
  • er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
Bygherrekursus

Modul 1.   Planlægning og organisation:

  • Køb af grund
  • Skitseprojekt, inspiration,  færdig projekt, myndighedsgodkendelse.
  • Udbudsformer, fagentreprise, hovedentreprise, eget arbejde,
  • Byggekontrakt, økonomi.

Modul 2.   Udførelse:

  • Byggetilsyn, byggeledelse, fagtilsyn/ansvar, aflevering.
  • Kvalitetsikring

 

Pris pr. modul kr. 1.800,00 alt inkl. – 3 timer.

Modul 1+2 samlet kr. 3.000,00 alt inkl. 6 timer

    © Birthes Webdesign