Indeklima/radon

Fugt og skimmelsvamp, radon

Kurset omhandler:
  • Termisk og atmosfærisk indeklima og dets effekt på menneskers komfort, sundhed og præstationer.
  • Beskrivelse af relevante målemetoder.
  • Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp.
  • Effekten af brugerindflydelse på indeklima og energiforbrug.
  • Kombinationer af indeklimafaktorer.

 

  • Radons forekomst i naturen og sundhedsrisikoen for mennesker
  • Radonindtrængning i bygninger 
  • Radonsikring af nye bygninger
  • Radonsikring af eksisterende byggeri

ByggekvalitetByggekvalitet

Ved de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp optræde i alle bygninger. Ældre huse er især udsat for skimmelvækst, fordi de ofte har dårligt isolerede vinduer, klimaskærm med kuldebroer, opstigende grundfugt o.s.v.. De kolde og fugtige overflader giver risiko for skimmelvækst.

Nye eller nyistandsatte bygninger kan have problemer med fugt fra byggematerialerne, som normalt forsvinder efter et halvt til et helt år. Der har den seneste tid været flere eksempler på, at man har monteret elementer, der ikke har været tilstrækkeligt udtørret eller at der ikke har været sikret mod byggefugt. Det har medført vækst af skimmelsvamp i helt nyt byggeri.

Du bliver fortrolig med hele radonproblematikken, og du får praktiske løsninger til reduktion af radonbelastning som udført af fagfolk og anvist i Bygningsreglementet og SBianvisningerne.

ByggekvalitetByggekvalitet

Kursus varighed 4 timer

Pris 1.900,00 kr. inkl. forplejning.

  © Birthes Webdesign